Vi gör det igen, denna gång i Göteborg!

Nu vill vi välkomna Max-Anton till Processus AB. Max-Anton är utbildad inom maskinteknik. Han har bra erfarenhet inom projektledning, processindustrin och konstruktion inom både livsmedels- och läkemedelsindustrin. Projekten har varierat från löpande uppdrag till helhetsåtaganden med fokus på hygienisk design och installationer i ATEX-miljö. Återigen är vi väldigt glada och stolta över att Max-Anton kommer stärka upp Process-teamet på Göteborgskontoret.