Vi är nu i uppstarten av ett spännande projekt där vi ska hjälpa vår kund Mycorena att uppföra deras första produktionsanläggning i fullskala. Processus designar och projektleder den nya anläggningen för produktion av Promyc, svampprotein.
Processus är otroligt glad och stolt över att få möjligheten att fortsätta arbeta med hållbara projekt.
Mycorena vill producera ett hållbart, resurseffektivt svampbaserat protein som livsmedel.
Vi har de senaste åren utvecklat helautomatiserade dryckesmoduler till Wayout där man bl a renar vatten och kan brygga öl samtidigt som man besparar användningen av plastflaskor och långa transporter.

Genom miljömedveten utveckling och ny teknik möjliggör vi hållbar produktion och tillsammans förändrar och förbättrar vi vårt samhälle.

Processus syfte med att göra industrin HEL (Hållbar, Effektiv och Lönsam) är fortsatt vårt framgångsrecept!

För mer information kontakta vår Malin Arne
072-243 78 99
malin.arne@processus.se