Processus fortsätter att växa och som ett led i vår utveckling välkomnar vi Gunnar Lundgren som ny CFO. Gunnar kommer arbeta vidare med att utveckla redan väl fungerande ekonomiprocesser och fungera som en stödfunktion till våra projekt för att på så sätt stötta vår fortsatta tillväxt.

Gunnar har en lång ekonomisk erfarenhet och har sedan 90-talet arbetat både som rådgivare inom ekonomistyrning, controller och ekonomichef på flertalet bolag inom en mängd olika branscher.

Gunnar tar över rollen som CFO efter Sofie Wirandi, en av Processus grundare och delägare, som gjort ett starkt jobb med att på bara några få år bygga upp robusta processer och ett företag med en välmående ekonomi. Sofie kommer att fortsätta i Processus med större fokus på sin roll som chef för I&C-sektionen i Stockholm, samt behåller sin roll i företagets ledningsgrupp och styrelse.

Utöver en gedigen kunskap inom redovisning och ekonomi så kommer Gunnars erfarenhet och förståelse för projektekonomi hjälpa Process nå sina mål som projektleverantör åt processindustrin