Processus har under sommaren – förutom solat och badat på hemmaplan – genomfört ett antal lyckade installationer där våra kunder haft produktionsstopp.

Sommar är sol och bad men också tid för hårt arbete. Under ett antal sommarveckor passade Processus, tillsammans med samarbetspartners, på att realisera utförd projektering. Detta genom att installera, montera, driftsätta och testa av projekten. God projektering, planering, bra samarbete och kommunikation kryddat med stark vilja att gå i mål är viktiga ingredienser för lyckade installationer.