År: 2020
Ort: Göteborg
Kund: Bakels

Kunden som arbetar inom livsmedelsindustrin har framtida planer på att bygga ut fabriken och behöver då hantera större mängder avloppsvatten ifrån sin process. Processus har anlitats för att göra en förstudie för kartläggning av existerande processvattenreningsystem och design och kostnadsuppskattning för ett nytt system. Dessutom skall Processus optimera det existerande CIP systemet för att minska vattenförbrukningen.