År: 2018
Ort: Göteborg
Kund: Swedish Match

Detta helhetsåtagande innebar att genomföra en Basic Engineering av processutrustningsdelen för en ombyggnad av en livsmedelsanläggning. Målet och resultatet med studien var att få fram en kostnadsuppskattning på +/- 15% och identifiera gränssnitt mot maskiner, fastighet och övriga oklarheter. Studien innebar arbete för process-, rör-, el- och automationsdisciplinerna. Även tidigt skede av hur kommande CE-märkning behöver hanteras inkluderades.