År: 2018
Ort: Stockholm
Kund: Stockholm Exergi

Uppdraget innebar att installera en ny cistern för hantering av tvättvatten från oljebåtar. Eftersom tvättvattnet innehåller brandfarlig vara så var ATEX-direktivet gällande, vilket innebar att konstruktionskontroll av tredje part behövdes.

I uppdraget ingick projektering av ny rörledning till cistern, rivning av befintlig, specificering av utrustning på cisternen, inköp av komponenter och rör/el/styr entreprenader.

Installationsledning, driftsättning och överlämning av slutdokumentation