År: 2017
Ort: –
Kund: –

Projektering av ny produktionsanläggning för tillverkning av olika småskaliga affinitetsprodukter. Processus ansvarade för projektledning, design, konstruktion, upphandling, installation, commissioning och validering. Vi arbetade med kunden i 2,5 år från förstudie till att nyckelfärdig anläggning stod klar.