År: 2019
Ort: Göteborg
Kund: Swedish Match

Projektet innebar att genom förändringar i process och recept minska utsläpp till avlopp. Målet var att minska utsläppen, men genom att bygga om processutrustning och ändra i recept uppnåddes även en mycket god lönsamhet. Projektet innebar ingenjörsarbete för process, el och automation både under projektering och installation/driftsättning, samt upphandling och samordning av entreprenadarbeten.