År: 2019
Ort: Stockholm
Kund: Stockholm Exergi

Livstidsförlängning av fyra spetslast pannor om totalt ca 400 MW med mål att byta brännare till dagens standarder och möjliggöra eldning av bio-bränsle på Värtaverket. Delprojektledare med ansvar för brännardelen av projektet, som inkulderade nya brännare med styr- och säkerhets-system samt tillhörande kringutrustning och rör-entreprenad.  Rollen innefattar t.ex. att ta fram förstudie, utreda alternativ och lösning, förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud samt att representera beställaren under genomförande fasen.