År: 2018
Ort: –
Kund: –

Inför en kunds produktionsökningstakt utfördes ett uppdrag genom att leda och organisera strukturella och organisatoriska förändringar för att möta volymökningen. För uppdraget som Operations Readiness Lead ingick att se över och förbättra samt anpassa rutiner gällande (QC) råvaruprovtagning, (QA) kvalitetskontroll av produkt i olika steg, produktutveckling, logistik och lagerhållning, tekniskt underhåll samt produktionsplanering. Personella kompetenser och bemanning granskades och utvärderades även för utökat behov.