År: 2020
Ort: Stockholm
Kund: Fuchs

Utveckling av kundens kvalitetssystem med tillhörande ”processifiering”. Leda arbetet med att:
– Förenkla och förtydliga processflöden för verksamheten
– Ta fram skriftliga beskrivningar av aktiviteter
– Utveckla och kraftsätta rutin för att anpassa kvalitetssystem med tillhörande ”processifiering”.