St1 ska uppföra en hydreringsanläggning för produktion av biobränsle, där satsningsmaterialet är 100% biobaserat.  Anläggningen kommer att ta bort föroreningar från olika biologiska restprodukter och omvandla dessa till förnybart bränsle.

Processus medverkar i detta spännande projekt och utgör en del i St1s-projektgrupp med resurser inom process, el och instrument.

Tillsammans hjälper vi till att göra processindustrin HEL (Hållbar, Effektiv och Lönsam).