prc-mote-c

Processus har lång erfarenhet inom projektledning av allt från mindre ombyggnadsprojekt till kompletta produktionsanläggningar. Vi arbetar både med helhetsåtaganden och med att företräda våra kunder i deras projekt. Vårt mål är att kunden ska känna sig trygg med Processus som representant oavsett projektform.

Vi har mångårig kunskap inom processrelaterade frågor och problemlösningar. Vår långa erfarenhet från många olika projekt inom skilda branscher gör oss till experter på processlösningar, och vi hjälper gärna våra kunder med olika lösningar, idéer och förslag.

Processus erbjuder rörkonstruktion och arbetar naturligtvis enligt PED där så krävs. Under konstruktionsarbetet använder vi främst verktyg för 3D-konstruktion för att effektivt generera layouter, sektioner och detaljritningar direkt från modellen. Vi kan agera som 3D-samordnare mellan projektets olika discipliner.

Styrsystemet är ofta en central del i projekten vilket gör det viktigt att arbeta tillsammans under projektets samtliga faser. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med programmering av PLC:er, HMI och DCS-system. Vår kunnighet och erfarenhet inom just detta är av stor vikt när vi driver arbetet inom olika discipliner i ett projekt. Processus erbjuder allt från kravställning, definiera arkitektur och systemering till implementering och support.

Vi hjälper även till under installationsfasen med montageledning, tidplanering, samordning av entreprenader, utbildning av produktionspersonal och ekonomistyrning. Våra 3D-modeller används då även på installationsplatsen som stöd till montörer och kontrollanter samt vid utbildning.

Processus har mycket goda kunskaper om att leda driftsättningsfasen i projekt och bistår gärna med hjälp under tester (FAT, SAT mm), igångkörning, vattenkörning och under tekniska försök.

Utifrån ett riskhanteringsperspektiv erbjuder vi tjänster för att kvalitetssäkra kundens projekt. Vi hanterar olika typer av specialisttjänster inom validering, testning och kvalitetssäkring.

Processus är en oberoende leverantör av komponenter, utrustning och styrsystem. Vi väljer det som är bäst för kunden utifrån ställda krav och ekonomiska ramar.