Processus har en uttalad ambition att bistå våra kunder med projektleveranser. För närvarande pågår två skidbyggnationer som kommer att levereras till två av våra kunder på turnkey-basis.

Ett sätt att korta installationstiden hos våra kunder är att bygga delar av process- och styrinstallationen som skidmontage. Förutom kortad installationstid kan även förberedande testning, FAT, göras vilket förkortar testperioden hos kund. För närvarande pågår två st. skidmontage hos en av våra samarbetspartners – båda med planerade installationer hos kund under hösten.