Patrik har lång erfarenhet av investeringsprojekt inom Life Science och Olja- och gas där han arbetat både på beställarsidan men framför allt som konsult och projektleverantör. Patrik har en bred teknisk kompetens som väl kompletterar hans erfarenhet av att leda både mindre samt större mer komplexa multidisciplinära projekt.

Patrik kommer att hjälpa oss med utvecklingen av Uppsalakontoret – ett naturligt steg i utvecklingen för Processus för att kunna finnas nära våra viktiga kunder och på bästa sätt fortsätta leverera förstklassiga projektleveranser.