Vi har under år 2018 levererat flera fastprisprojekt och det som leveranserna har gemensamt är att samtliga kunder varit mycket nöjda. Självklart känner vi oss stolta och än mer taggade att höja ribban ytterligare under detta år.

Detta visar sig inte minst av den respons vi fått såsom:

 

Hur välinformerade och kunniga var projektmedlemmarna från Processus om vad projektet innebar?

 • Riktiga stjärnor att arbeta med. Hög kompetens och riktigt bra problemlösare som hela vägen i mål gjorde sitt arbete med ett förvånansvärt lugn i kroppen.
 • Processus har en bra dialog inom företaget vilket hjälper era nya supportingenjörer.


Hur har Processus bemötande varit under projektet?

 • Bästa bemötandet. Trevliga och välkomnande människor som jag hoppas känner fått ett lika fint bemötande från oss på xxx.
 • Lätta och trevliga att samarbeta med


Hur upplevde du att Processus var på att hålla tidplanen?

 • Bra från Processus håll men mycket förseningar på grund av oväntade hinder i process och leverantörer som inte hållit måttet.
 • Mycket bra insats med att ta fram den ursprungliga tidplanen och bra pareringar för att möta upp förseningar i delmoment vid installation.
 • De förseningar som har förekommit har berott på oss som kund.


Hur snabbt agerade Processus på problem som uppstod?

 • Alltid på plats och alltid nåbara.
 • Engagerade och snabba.


Hur troligt är det att ni kommer att göra affärer med Processus i framtiden?

 • Det kommer vi absolut göra, personalen på Processus gör ett bra jobb och är kunniga och trevliga.
 • Det har underlättat oerhört för oss att haft Processus som projektör och leverantör så vi vill gärna samarbeta framöver.

 

Med dessa lovord ser vi verkligen framemot att fortsätta vår expansiva framfart där omsättningen 2018 steg med 25 % mot föregående år. Tillsammans med våra befintliga och nya kunder ser med tillförsikt och entusiasm på 2019.