Som en del i att kunna leverera helhetslösningar och turnkeyprojekt så erbjuder Processus också specialisttjänster.
En sådan specialisttjänst är CE-märkning enligt Maskindirektivet. Den kan vara
CE-märkning av en maskin eller en hel produktionslinje.

 

 

 

 

I detta arbete ingår:

• Ta fram en statusrapport för er produktionslinje

• Genomföra komplett CE-märkning av maskiner, linjer, styrsystem etc.

• Stöd vid upphandling av maskiner och linjer

• Genomföra riskbedömningar enligt de grundläggande hälsa &      säkerhetskraven.

• Genomföra bedömning vid ombyggnad, tillbyggnad, flytt etc. av maskiner.

• Genomföra ombyggnader i samband med riskbedömningar

• Dokumentation – (manualer, instruktioner, layouter, ritningar etc.)

• Hantering av farligt gods, kemikalier. Märkning, riskbedömningar

• 3:e parts koordinering för eventuellt godkännande

• Utbildning – Riskbedömning i praktiken 1 dag, företagsanpassad utbildning

 

Vi använder CEDOC för att genomföra riskbedömning, ta fram åtgärdslistor samt samla dokumentationen kring CE-märkningen.

Arbete leds av Krister Engelbrektsson och Anneli Waltbrand är projektingenjör och supporterar med dokumentframtagning mm.

Vill ni veta mer så kontaktar ni Krister Engelbrektsson:

krister.engelbrektsson@processus.se,

0768 305 285