Med sina 20 års erfarenhet från leveranser av industriprojekt kommer Johan att bli ett viktigt bidrag till Processus fortsatta utveckling av projektaffären.